Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

» Läs förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1100 :
Jfr prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU11 Småföretagsutveckling, 1993/94:FiU20 rskr. 1993/94:328, 1993/94:453

Ändringar i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

Förordning (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU11, 1993/94:FiU20 rskr. 1993/94:328, 1993/94:453
Upphävd: 2009‑02‑16
Ändring, SFS 1994:1593
Rubrik: Förordning (1994:1593) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:759
Rubrik: Förordning (1995:759) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 4, 6, 7, 23, 24, 25, 29, 30, 32 §§; nya 23 a, 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 31 e, 31 f, 31 g §§, rubr. närmast före 31 a, 31 f §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1196
Rubrik: Förordning (1995:1196) (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2000:1182
Rubrik: Förordning (2000:1182) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2003:4
Rubrik: Förordning (2003:4) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: upph. 31 e, 31 g §§; rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 7 §; ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 23, 23 a, 25, 30, 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 32, 34 §§, rubr.närmast före 31 a §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 23 b §§; omtryck
Ikraft: 2003‑02‑15
Förarbeten: EGTL10/2001, EGTL10/2001 s30, EGTL10/2001 s20
CELEX-nr: 32001R0070 [ pdf ], 32001R0069 [ pdf ], 32001R0068 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1234
Rubrik: Förordning (2004:1234) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 4 §; nya 4 a, 4 b, 4 c §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:56
Rubrik: Förordning (2005:56) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑04‑15
Ändring, SFS 2005:667
Rubrik: Förordning (2005:667) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 36, 37 §§
Ikraft: 2005‑11‑01
Ändring, SFS 2007:84
Rubrik: Förordning (2007:84) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
Omfattning: ändr. 31 b §
Ikraft: 2007‑04‑15
Ändring, SFS 2007:574
Rubrik: Förordning (2007:574) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:677
Rubrik: Förordning (2007:677) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
Omfattning: ändr. 2, 9 a §§
Ikraft: 2007‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:41
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman