Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

» Läs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1099 :
prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU28 Psykiskt stördas villkor, rskr. 1993/94:396

Förarbeten till lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och ändringar i lagen

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1150
Rubrik: Lag (1991:1150) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1948
Rubrik: Lag (1991:1948) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1993:49
Rubrik: Lag (1993:49) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1994:89
Rubrik: Lag (1994:89) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1099
Rubrik: Lag (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: nuvarande 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§. rubr. närmast före 6, 9, 11 §§ sätts närmast före nya 10, 13, 15 §§; ändr. de nya 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före den nya 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1465
Rubrik: Lag (1994:1465) om ändring i lagen (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1099
Ändring, SFS 1995:1497
Rubrik: Lag (1995:1497) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: nya 16 §; 4, 5 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1099
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1997:317
Rubrik: Lag (1997:317) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2001:468
Rubrik: Lag (2001:468) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:193
Rubrik: Lag (2003:193) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: upph. 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6, 11, 14 §§; ändr. 10, 11, 12, 13, 15 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 11 a §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2010:247
Rubrik: Lag (2010:247) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2017:35
Rubrik: Lag (2017:35) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:612
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman