Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1087) om ändring i förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1087) om ändring i förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

» Läs förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1087 :
bet. 1993/94:BoU15 Vissa anslag till bostadsförsörjningen m.m., rskr. 1993/94:258

Ändringar i förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

Förordning (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall
Departement: Näringsdepartementet RS N
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2016‑09‑01
Ändring, SFS 1994:1087
Rubrik: Förordning (1994:1087) om ändring i förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:BoU15, rskr. 1993/94:258
Ändring, SFS 2016:480
Rubrik: Förordning (2016:480) om upphävande av förordningen (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman