Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1077) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1077) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

» Läs förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1077 :
Jfr prop. 1993/94:161 Marknadskontroll för produktsäkerhet, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU21 Provning och kontroll, rskr. 1993/94:328

Ändringar i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:100
Rubrik: Förordning (1994:100) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: nya 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1077
Rubrik: Förordning (1994:1077) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:188
Rubrik: Förordning (1995:188) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 8 §§
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:1178
Rubrik: Förordning (1995:1178) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1998:471
Rubrik: Förordning (1998:471) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2005:648
Rubrik: Förordning (2005:648) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: upph. 1 a §, rubr. närmast före 1 a §; ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: EUTL135/2004 s1
CELEX-nr: 32004L0022 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:835
Rubrik: Förordning (2006:835) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2016:331
Rubrik: Förordning (2016:331) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 4, 7, 8 §§; nya 7 a, 7 b, 9, 10 §§,, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2016‑04‑20
Förarbeten: direktiv 2014/31/EU [ pdf ], direktiv 2014/32/EU [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman