Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1070) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1070) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.

» Läs lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1070 :
bet. 1993/94:KU48 Nordiska rådets svenska delegation, rskr. 1993/94:407

Förarbeten till lagen (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m. och ändringar i lagen

Lag (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: Förs. 1987/88:6, bet. 1987/88:FiU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:67
Upphävd: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1389
Rubrik: Lag (1988:1389) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.
Omfattning: ändr. 1–9 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1070
Rubrik: Lag (1994:1070) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:KU48, rskr. 1993/94:407
Ändring, SFS 1998:1410
Rubrik: Lag (1998:1410) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:KU15, bet. 1998/99:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 1999:203
Rubrik: Lag (1999:203) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m.
Omfattning: upph. 5, 8 §§; ändr. författningsrubr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:155
Ändring, SFS 2000:426
Rubrik: Lag (2000:426) om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2002:1040
Rubrik: Lag (2002:1040) om upphävande av lagen (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman