Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1067) om upphävande av lagen (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1067) om upphävande av lagen (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation

Förarbeten till SFS 1994:1067 :
bet. 1993/94:KU48 Nordiska rådets svenska delegation, rskr. 1993/94:407

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman