Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen

» Läs lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1066 :
bet. 1993/94:KU43 Riksdagsledamöternas pensioner m.m., rskr. 1993/94:428

Förarbeten till lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen och ändringar i lagen

Lag (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:KU43, rskr. 1993/94:428
Upphävd: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1995:405
Rubrik: Lag (1995:405) om ändring i lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1532
Rubrik: Lag (1996:1532) om ändring i lagen (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1209
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman