Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap

» Läs lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1064 :
prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU50 Folkomröstning om EU-medlemskap, rskr. 1993/94:430

Förarbeten till lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap och ändringar i lagen

Lag (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:848
Rubrik: Lag (2005:848) om upphävande av lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman