Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

» Läs förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1060 :
Jfr prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU28 Elektronisk övervakning, rskr. 1993/94:322

Ändringar i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1994‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:785
Rubrik: Förordning (1996:785) om fortsatt giltighet av förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1996‑08‑01
Ändring, SFS 1996:1088
Rubrik: Förordning (1996:1088) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: nuvarande 1, 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 2, 3, 4, 9, 11 §§; ändr. de nya 4, 9 §§; nya 1, 5, 6, 7, 8, 10 §§; omtryck
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:639
Rubrik: Förordning (1998:639) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 4, 10 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2001:686
Rubrik: Förordning (2001:686) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ny 12 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2005:139
Rubrik: Förordning (2005:139) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ny 13 §
Ikraft: 2005‑05‑01
Ändring, SFS 2005:1012
Rubrik: Förordning (2005:1012) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2007:103
Rubrik: Förordning (2007:103) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §; ny 10 §
Ikraft: 2007‑04‑15
Ändring, SFS 2011:145
Rubrik: Förordning (2011:145) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:971
Rubrik: Förordning (2011:971) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2014:1148
Rubrik: Förordning (2014:1148) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:99
Rubrik: Förordning (2019:99) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2019‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman