Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1052) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1052) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Förarbeten till SFS 1994:1052 :
prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU24 Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna, 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman