Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1051) om ändring i lagen (1994:264) om ändring i polislagen (1984:387)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1051) om ändring i lagen (1994:264) om ändring i polislagen (1984:387)

Förarbeten till SFS 1994:1051 :
bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman