Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1047) om ändring i vattenlagen (1983:291)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1047) om ändring i vattenlagen (1983:291)

» Läs vattenlagen (1983:291) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1047 :
prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377

Förarbeten till vattenlagen (1983:291) och ändringar i lagen

Vattenlag (1983:291)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1984‑01‑01
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:381
Rubrik: Lag (1983:381) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 10 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:126 om underrätternas sammansättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1984:597
Rubrik: Lag (1984:597) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:160 om fortsatt vattenkraftsutbyggnad [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:BoU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:388
Ändring, SFS 1984:913
Rubrik: Lag (1984:913) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 4 kap 1 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:10 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JoU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:30
Ändring, SFS 1985:436
Rubrik: Lag (1985:436) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 18 kap 7 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:143 om vissa frågor på fiskets område [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JoU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:298
Ändring, SFS 1985:621
Rubrik: Lag (1985:621) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 11 kap 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:363, bet. 1984/85:BoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:364
Ändring, SFS 1986:326
Rubrik: Lag (1986:326) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 14), NU 1985/86:17, rskr 1985/86:172
Ändring, SFS 1987:139
Rubrik: Lag (1987:139) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 1, 2, 6 §§, 9 kap 6 §, 11 kap 1, 7 §§, 19 kap 7 §, 20 kap 3 §, rubr. närmast före 11 kap 7 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:330
Rubrik: Lag (1987:330) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 20 kap 5 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:72 om ändring i räntelagen (1975:635) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1987:680
Rubrik: Lag (1987:680) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 22 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:758
Rubrik: Lag (1987:758) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 53, 65 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:212
Rubrik: Lag (1988:212) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1988‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:513
Rubrik: Lag (1989:513) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §, 9 kap 12, 19 §§, 12 kap 31 §, 13 kap 13, 47 §§, 15 kap 1, 3, 17 §§, 19 kap 3 §, 20 kap 1, 8 §§, 21 kap 1 §, 22 kap 6 §; nya 12 kap 33 a §, 13 kap 49 a §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:303
Ändring, SFS 1989:666
Rubrik: Lag (1989:666) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §
Ikraft: 1989‑09‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:454
Rubrik: Lag (1990:454) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 12 kap 37 §, 13 kap 56, 65 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1377
Rubrik: Lag (1990:1377) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 19 kap 7 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:3 om skogsbruket i fjällnära skogar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU13, rskr 1990/91:70
Ändring, SFS 1991:318
Rubrik: Lag (1991:318) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1991‑06‑01
Ändring, SFS 1991:381
Rubrik: Lag (1991:381) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 10 kap 10 §, 11 kap 8, 10 §§, 13 kap 23, 25, 59 §§, 18 kap 7 §, 22 kap 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU25, rskr 1990/91:283
Ändring, SFS 1991:396
Rubrik: Lag (1991:396) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8, 10 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:649
Rubrik: Lag (1991:649) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 19 kap 7 §
Ikraft: 1991‑08‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:869
Rubrik: Lag (1991:869) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 55 §, 21 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:869
Ändring, SFS 1991:2023
Rubrik: Lag (1991:2023) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1993:190
Rubrik: Lag (1993:190) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1993‑05‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:80 om utökat älvskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1992/93:BoU7, rskr 1992/93:214
Ändring, SFS 1993:557
Rubrik: Lag (1993:557) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 19 kap 7 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:226 om en ny skogspolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Ändring, SFS 1993:790
Rubrik: Lag (1993:790) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 21 kap 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992:93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1993:1416
Rubrik: Lag (1993:1416) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 13 kap 22 §, 19 kap 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1994:1047
Rubrik: Lag (1994:1047) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: upph. 13 kap 66 §; ändr. 13 kap 65, 67, 68, 69 §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:55
Rubrik: Lag (1995:55) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 22 kap 6 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1411
Rubrik: Lag (1995:1411) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 12 kap 9, 26 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1651
Rubrik: Lag (1995:1651) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1996‑02‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Ändring, SFS 1997:85
Rubrik: Lag (1997:85) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ny 17 kap 4 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:46, bet. 1996/97:LU7, rskr. 1996/97:145
Ändring, SFS 1997:291
Rubrik: Lag (1997:291) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ny 3 kap 13 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1163
Rubrik: Lag (1997:1163) om ändring i vattenlagen (1983:291)
Omfattning: ändr. 11 kap 8, 10 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 17, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman