Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

» Läs lagen (1982:80) om anställningsskydd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1046 :
prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377

Förarbeten till lagen (1982:80) om anställningsskydd och ändringar i lagen

Lag (1982:80) om anställningsskydd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1982‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1983:1073
Rubrik: Lag (1983:1073) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:510
Rubrik: Lag (1984:510) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:162 om vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:367
Ändring, SFS 1984:1008
Rubrik: Lag (1984:1008) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 2, 12, 21, 22, 33 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:62 om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:78
Ändring, SFS 1989:428
Rubrik: Lag (1989:428) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:963
Rubrik: Lag (1989:963) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 30 §§; ny 30 a §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1357
Rubrik: Lag (1990:1357) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5, 33 §§
Ikraft: 1991‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:324
Rubrik: Lag (1992:324) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:718
Rubrik: Lag (1993:718) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1496
Rubrik: Lag (1993:1496) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 18, 22 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1046
Rubrik: Lag (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1685
Rubrik: Lag (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest, till 1993:1496; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 22, 25 §§; ny 6 b §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:777
Rubrik: Lag (1995:777) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1424
Rubrik: Lag (1996:1424) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 11, 15, 25, 26, 32, 33 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 25 a §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 377L0187 [ pdf ] 391L0533 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:626
Rubrik: Lag (2000:626) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2000:763
Rubrik: Lag (2000:763) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:298
Rubrik: Lag (2001:298) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. rubr. närmast före 33 §; ändr. 5, 33 §§; nya 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2001‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:195
Rubrik: Lag (2002:195) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 4, 33 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1193
Rubrik: Lag (2005:1193) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:109 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:439
Rubrik: Lag (2006:439) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 6 a §; ändr. 2, 11, 41 §§; nya 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31977L0187 [ pdf ], 31991L0533 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:440
Rubrik: Lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 5 a §; ändr. 2, 4, 5, 6 c, 15, 25, 25 a §§; ny 6 g §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31977L0187 [ pdf ], 31991L0533 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:389
Rubrik: Lag (2007:389) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 3, 6 f, 11, 39 §§
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:390
Rubrik: Lag (2007:390) om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. p 4 överg.best. till 2006:440; ändr. 5, 15, 25 §§ i 2006:440
Ändring, SFS 2007:391
Rubrik: Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:564
Rubrik: Lag (2008:564) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1230
Rubrik: Lag (2010:1230) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 4, 33 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:423
Rubrik: Lag (2014:423) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2015:759
Rubrik: Lag (2015:759) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:248
Rubrik: Lag (2016:248) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 g §§; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1271
Rubrik: Lag (2016:1271) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:129 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:363
Rubrik: Lag (2017:363) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2019:528
Rubrik: Lag (2019:528) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: nuvarande 5 b § betecknas 33 d §; ändr. 2, 4, 5, 32 a, 33, den nya 33 d §§, rubr. närmast före 32 a §; nya 4 a, 33 a, 33 b, 33 c §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:529
Rubrik: Lag (2019:529) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 32 a, 33 b, 33 c, 33 d §§, rubr. närmast före 32 a, 33 §§
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2020:597
Rubrik: Lag (2020:597) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 6 d §
Ikraft: 2020‑07‑30
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman