Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1041) om ändring i ackordslagen (1970:847)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1041) om ändring i ackordslagen (1970:847)

» Läs ackordslagen (1970:847) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1041 :
prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377

Förarbeten till ackordslagen (1970:847) och ändringar i lagen

Ackordslag (1970:847)
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: prop. 1970:136 med förslag till ackordslag m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1LU 65, rskr 449
Upphävd: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1971:499
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1975:254
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: prop. 1975:6 om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:91
Ändring, SFS 1978:893
Rubrik: Lag (1978:893) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1987:637
Rubrik: Lag (1987:637) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:673
Rubrik: Lag (1987:673) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 1, 5–8, 12, 16, 22, 25, 26, 29, 31–34, 37, 41, 43, 45 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1988:1316
Rubrik: Lag (1988:1316) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:1073
Rubrik: Lag (1990:1073) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:22 om ändring i konkurslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ändring, SFS 1992:1067
Rubrik: Lag (1992:1067) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:LU1, rskr 1992/93:8
Ändring, SFS 1992:1617
Rubrik: Lag (1992:1617) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1617
Ändring, SFS 1994:338
Rubrik: Lag (1994:338) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1041
Rubrik: Lag (1994:1041) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1995:1581
Rubrik: Lag (1995:1581) om ändring i ackordslagen (1970:847)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:764
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman