Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1040) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1040) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)

» Läs miljöskyddslagen (1969:387) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1040 :
prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377

Förarbeten till miljöskyddslagen (1969:387) och ändringar i lagen

Miljöskyddslag (1969:387)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: prop. 1969:28 med förslag till miljöskyddslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 3LU 1969:37; rskr 1969:281
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1970:1025
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:643
Omfattning: ändr. 14, 48 §§
Ändring, SFS 1971:853
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1971:1021
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1971:853
Ändring, SFS 1971:1155
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:782
Omfattning: ändr. 2, 6, 9, 14, 33, 35, 48, 49 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1972:111 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2 och 3, bet. 1972:CU35, rskr 348
Ändring, SFS 1973:927
Omfattning: ändr. 42, 43, 45, 48, 49, 51 §§
Ändring, SFS 1975:342
Omfattning: ändr. 47 §
Förarbeten: prop. 1975:32 om återvinning och omhändertagande av avfall [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1975:10, rskr 1975:161
Ändring, SFS 1975:461
Omfattning: upph. 52 §; ändr. 2, 6–11, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 45, 48 §§
Förarbeten: prop. 1975:30 om energihushållningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), CU 1975:28, rskr 1975:203
Ändring, SFS 1975:727
Omfattning: upph. 46 §; ändr. 45 §
Ändring, SFS 1977:701
Rubrik: Lag (1977:701) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1978:161
Rubrik: Lag (1978:161) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 6, 9 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:86 med förslag till lag om vissa rörledningar, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1977/78:47, rskr 1977/78:210
Ändring, SFS 1979:597
Rubrik: Lag (1979:597) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 22 §
Förarbeten: prop. 1978/79:205 med förslag till renhållningslag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JoU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:423
Ändring, SFS 1980:205
Rubrik: Lag (1980:205) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 44 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:420
Rubrik: Lag (1981:420) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 9, 10, 13, 17, 18, 22–24, 28, 29, 38–40, 45, 47–50 §§; nya 12 a, 21 a, 29 a, 44 a, 52–63 §§, rubr. närmast före nya 52 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1980/81:92 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:273
Ändring, SFS 1981:860
Rubrik: Lag (1981:860) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 47 §
Förarbeten: prop. 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1983:296
Rubrik: Lag (1983:296) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 22, 44 a, 48, 50 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:111 om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1983:518
Rubrik: Lag (1983:518) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 6, 9, 21 a §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:167 om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:CU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:359
Ändring, SFS 1983:656
Rubrik: Lag (1983:656) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 1, 2, 45 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:912
Rubrik: Lag (1984:912) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 1, 45, 48 §§; nya 8 a, 43 a §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:10 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JoU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:30
Ändring, SFS 1986:227
Rubrik: Lag (1986:227) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: upph. 30–33, 35 §§; ändr. 34, 37, 51 §§, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:83 om ersättning för miljöskador [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:176
Ändring, SFS 1986:1157
Rubrik: Lag (1986:1157) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 11, 14, 15, 60, 61 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:141
Rubrik: Lag (1987:141) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9, 14, 21 a §§; ny 4 a §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:397
Rubrik: Lag (1987:397) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 1, 8, 10, 40, 43, 44 a, 45, 52 §§; nya 39 a, 41 a, 64 §§, rubr. närmast före 64 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:135 om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:319
Ändring, SFS 1987:760
Rubrik: Lag (1987:760) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:924
Rubrik: Lag (1988:924) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; ändr. 5, 8 a, 12, 13, 15, 20, 23–26, 28, 29 a, 38, 40, 43, 44 a, 45, 48, 52, 58 §§; nya 38 a, 38 b, 48 a, 48 b, 65–69 §§, rubr. före nya 65, 69 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1989:363
Rubrik: Miljöskyddslag (1969:387) (1989:363)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1991:648
Rubrik: Lag (1991:648) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 13, 14 §§; ny 13 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:863
Rubrik: Lag (1991:863) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:863
Ändring, SFS 1991:1698
Rubrik: Lag (1991:1698) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 38, 38 b, 44 a, 48, 50 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:604
Rubrik: Lag (1992:604) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 27, 38 b, 48 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1543
Rubrik: Lag (1992:1543) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 5, 22, 45 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1603
Rubrik: Lag (1993:1603) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 38, 44 a §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1543
Ändring, SFS 1994:1040
Rubrik: Lag (1994:1040) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: upph. 61 §; ändr. 59, 60 §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:825
Rubrik: Lag (1995:825) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 5, 22, 24, 43 a, 45 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:181 Vissa ändringar i miljölagstiftningen till följd av EU- medlemskapet (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JoU21, rskr. 1994/95:420, EGTL20/80 s43, EGTL129/76 s23, EGTL81/82 s29, EGTL291/83 s1, EGTL74/84 s49, EGTL274/84 s11, EGTL181/86 s16
CELEX-nr: 380L0068 [ pdf ] 376L0464 [ pdf ] 382L0176 [ pdf ] 383L0513 [ pdf ] 384L0156 [ pdf ] 384L0491 [ pdf ] 386L0280 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1417
Rubrik: Lag (1995:1417) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 23, 24 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102, EGTL20/80 s43
CELEX-nr: 380L0068 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1690
Rubrik: Lag (1995:1690) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:638
Rubrik: Lag (1996:638) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ny 39 b §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman