Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1039) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1039) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

» Läs lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1039 :
prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377

Förarbeten till lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg och ändringar i lagen

Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1970:986
Omfattning: ändr. 41 §; nya 19 a, 19 b §§
Förarbeten: prop. 1970:142 med förslag till förmånsrättslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:L1U80 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 451
Ändring, SFS 1978:885
Rubrik: Lag (1978:885) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 12, 41 §§
Ändring, SFS 1981:809
Rubrik: Lag (1981:809) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 12, 30, 41 §§
Ändring, SFS 1986:168
Rubrik: Lag (1986:168) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 7, 24, 39, 43, 46, 50, 53 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1987:685
Rubrik: Lag (1987:685) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1994:1039
Rubrik: Lag (1994:1039) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 51, 52 §§, rubr. närmast före 51 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 2004:82
Rubrik: Lag (2004:82) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: upph. 7, 12, 13 §§, rubr. närmast före 44, 53 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 19 b, 21, 22, 24, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 §§, rubr. närmast före 3, 38, 51 §§; nya 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 38 a, 47 a, 49 a, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 2, 2 b, 2 c, 2 g, 2 h, 56, 57 §§
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:1096
Rubrik: Lag (2004:1096) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 24, 39, 43, 46, 50 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:154
Rubrik: Lag (2005:154) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:505
Rubrik: Lag (2010:505) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1553
Rubrik: Lag (2010:1553) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2015:863
Rubrik: Lag (2015:863) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2015:872
Rubrik: Förordning (2015:872) om ikraftträdande av lagen (2015:863) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:863
Ändring, SFS 2018:271
Rubrik: Lag (2018:271) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 1 a, 48, 51 §§; ny 48 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:781
Rubrik: Lag (2018:781) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman