Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1035) om ändring i äktenskapsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1035) om ändring i äktenskapsbalken


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/en-sfs.php on line 141

Förarbeten till SFS 1994:1035 :
prop. 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377

Alla förarbeten till äktenskapsbalken (1987:230) och ändringar i äktenskapsbalken

Äktenskapsbalk (1987:230)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:159
Ändring, SFS 1987:678
Rubrik: Lag (1987:678) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87.320
Ändring, SFS 1988:690
Rubrik: Lag (1988:690) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:137 om besöksförbud [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU42 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1988:1254
Rubrik: Lag (1988:1254) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: upph. 2 kap 2 §; ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 4 §, 7 kap 3 §, 18 kap 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1452
Rubrik: Lag (1988:1452) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ny 17 kap 9 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rksr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:353
Rubrik: Lag (1989:353) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:78 om högsta domstolen och rättsbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:657
Rubrik: Lag (1989:657) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1989‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1989:925
Rubrik: Lag (1989:925) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §, 11 kap 4 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:30, bet. 1989/90:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:51
Ändring, SFS 1989:1076
Rubrik: Lag (1989:1076) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:JuU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:65
Ändring, SFS 1991:495
Rubrik: Lag (1991:495) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 5 §, 15 kap 2, 4 §§, 18 kap 5 §; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:618
Rubrik: Lag (1991:618) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1993:130
Rubrik: Lag (1993:130) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:304
Rubrik: Lag (1993:304) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:933
Rubrik: Lag (1993:933) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 10 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 4 §, 13 kap 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1035
Rubrik: Lag (1994:1035) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 9 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1118
Rubrik: Lag (1994:1118) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 3 §, 5 kap 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:LU28 Registrerat partnerskap m.m., rskr. 1993/94:414
Ändring, SFS 1994:1976
Rubrik: Lag (1994:1976) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1681
Rubrik: Lag (1995:1681) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:243
Rubrik: Lag (1996:243) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 3 §; ny 18 kap 4 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:765
Rubrik: Lag (1996:765) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1053
Rubrik: Lag (1996:1053) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1996:1622
Rubrik: Lag (1996:1622) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §; ny 17 kap 7 a §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:390
Rubrik: Lag (1997:390) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1997‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:994
Rubrik: Lag (1997:994) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:244
Rubrik: Lag (1998:244) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:320
Rubrik: Lag (1998:320) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 5, 7 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:368
Rubrik: Lag (1998:368) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ny 15 kap 5 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:619
Rubrik: Lag (1998:619) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7, 8 §§, 9 kap 11 §, 10 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:294
Rubrik: Lag (1999:294) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:173
Rubrik: Lag (2000:173) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 9, 11, 12, 16 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2003:486
Rubrik: Lag (2003:486) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §
Ikraft: 2003‑09‑01
Ändring, SFS 2003:644
Rubrik: Lag (2003:644) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 8 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:142
Rubrik: Lag (2004:142) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 8 §, 5 kap 5 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 2004‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:763
Rubrik: Lag (2004:763) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:796
Rubrik: Lag (2004:796) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:107
Rubrik: Lag (2005:107) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:684
Rubrik: Lag (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: utgår genom 2008:650
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:212
Rubrik: Lag (2006:212) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2006‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2007:184
Rubrik: Lag (2007:184) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: nya 10 kap 2 a §, 11 kap 4 a §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:684
Ändring, SFS 2008:645
Rubrik: Lag (2008:645) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 18 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:650
Rubrik: Lag (2008:650) om ändring i lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2005:684 utgår (jfr 2008:787)
Ändring, SFS 2009:181
Rubrik: Lag (2009:181) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 2009:253
Rubrik: Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 2, 3, 6 §§, 14 kap. 2, 3 §§, 15 kap. 2, 3, 5 §§; ny 4 kap 4 §
Ikraft: 2009‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:8
Rubrik: Lag (2010:8) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2011:484
Rubrik: Lag (2011:484) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 7 §, 18 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2011:891
Rubrik: Lag (2011:891) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 16 kap. 2, 3, 4 §§; ny 16 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:376
Rubrik: Lag (2014:376) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 5 kap. 5 §, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:900
Rubrik: Lag (2015:900) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:245
Rubrik: Lag (2016:245) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 17 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2019:235
Rubrik: Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑06‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman