Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

» Läs lagen (1992:1672) om paketresor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1029 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1992:1672) om paketresor och ändringar i lagen

Lag (1992:1672) om paketresor
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:95 om lag om paketresor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU21, rskr 1992/93:129
Upphävd: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 1994:1029
Rubrik: Lag (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1029
Ändring, SFS 1995:99
Rubrik: Lag (1995:99) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:459
Rubrik: Lag (1995:459) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1132
Rubrik: Lag (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2004‑06‑28
Förarbeten: prop. 2002/03:18 Ersättning vid flygolyckor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:65, EGTL140/2002 s2
CELEX-nr: 32002R0889 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:540
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:1132
Ändring, SFS 2008:494
Rubrik: Lag (2008:494) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2010:514
Rubrik: Lag (2010:514) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:CU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:295 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL185/1997 s1, EGTL140/2002 s2
CELEX-nr: 31999R2027 [ pdf ], 32002R0889 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1346
Rubrik: Lag (2014:1346) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:343
Rubrik: Lag (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015‑06‑12
Ändring, SFS 2015:345
Rubrik: Lag (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015‑09‑02
Ändring, SFS 2015:355
Rubrik: Förordning (2015:355) om ikraftträdande av lagen (2015:343) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:343
Ändring, SFS 2015:411
Rubrik: Förordning (2015:411) om ikraftträdande av lagen (2015:345) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:345
Ändring, SFS 2018:185
Rubrik: Lag (2018:185) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1217
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman