Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1028) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1028) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

» Läs fartygssäkerhetslagen (1988:49) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1028 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till fartygssäkerhetslagen (1988:49) och ändringar i lagen

Fartygssäkerhetslag (1988:49)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:42
Upphävd: 2003‑07‑21
Ändring, SFS 1988:444
Rubrik: Lag (1988:444) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:511
Rubrik: Lag (1990:511) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 10 kap 1, 11 §§; ny 10 kap 11 a §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:723
Rubrik: Lag (1990:723) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 6 kap 10, 11 §§, 7 kap 3 §, 12 kap 3 §; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 1990‑12‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:60 om minimiålder för tillträde till arbete [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:AU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:115
Ändring, SFS 1994:1028
Rubrik: Lag (1994:1028) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 12 kap 5, 7 §§, 13 kap 5 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1028
Ändring, SFS 1995:68
Rubrik: Lag (1995:68) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 13 kap 3 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:927
Rubrik: Lag (1995:927) om ändring i fartygsäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4, 5, 8 §§, 2 kap 5, 6 §§, 3 kap 9 §, 10 kap 1, 5, 6, 8, 9, 19, 22 §§, 11 kap 1 §, 12 kap 2, 3 §§, rubr. till 2 kap, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 2 kap 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e §§, 4 kap 7 §, 10 kap 7 a, 12 a §§, rubr. närmast före 2 kap 4 a, 4 b §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1087
Rubrik: Lag (1995:1087) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 12 kap 7 §
Ikraft: 1996‑05‑30
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1087
Ändring, SFS 1996:994
Rubrik: Lag (1996:994) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 6, 7 §§, 3 kap 8 §, 10 kap 20 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:219, bet. 1996/97:TU2, rskr. 1996/97:8, EGTL319/94 s20
CELEX-nr: 394L0057 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:959
Rubrik: Lag (1998:959) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: upph. 5 kap 8 §; ändr. 5 kap 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17 §§, 6 kap 10 §, 12 kap 2, 3 §§, 13 kap 3 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:414
Rubrik: Lag (1999:414) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §, 11 kap 3 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:771
Rubrik: Lag (2000:771) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 10 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:848
Rubrik: Lag (2000:848) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 6 kap 10 a §, 10 kap 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:875
Rubrik: Lag (2001:875) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 10 kap 5, 9 §§, 11 kap 1, 2, 3, 5 §§, 12 kap 1 §; nya 10 kap 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, 11 kap 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§, rubr. närmast före 10 kap 9 a, 10 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg. best.
Förarbeten: prop. 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:9, EGTL157/1995 s1, EGTL133/1998 s19, EGTL331/1999 s67, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31995L0021 [ pdf ], 31998L0025 [ pdf ], 31999L0097 [ pdf ], 31999L0035 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:1293
Rubrik: Lag (2001:1293) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2002:454
Rubrik: Lag (2002:454) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Omfattning: ändr. 10 kap 5, 8 §§, 11 kap 1 §; ny 10 kap 8 a §
Ikraft: 2002‑06‑30
Förarbeten: prop. 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33, EGTL14/2000 s29
CELEX-nr: 31999L0063 [ pdf ], 31999L0095 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:364
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman