Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

» Läs lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1027 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn och ändringar i lagen

Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:122 om flyttning av fartyg i allmän hamn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:328
Ändring, SFS 1987:775
Rubrik: Lag (1987:775) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:121 om lag om fritidsbåtsregister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KrU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:347
Ändring, SFS 1992:1656
Rubrik: Lag (1992:1656) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1027
Rubrik: Lag (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1027
Ändring, SFS 2001:374
Rubrik: Lag (2001:374) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2010:1946
Rubrik: Lag (2010:1946) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman