Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1025) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1025) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

» Läs lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1025 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser och ändringar i lagen

Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1985‑12‑28
Ändring, SFS 1985:746
Rubrik: Förordning (1985:746) om ikraftträdande av lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1985‑12‑28
Ändring, SFS 1994:1025
Rubrik: Lag (1994:1025) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1025
Ändring, SFS 1994:1795
Rubrik: Lag (1994:1795) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
Omfattning: upph. 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:923
Rubrik: Lag (2014:923) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015‑01‑10 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman