Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

» Läs mönstringslagen (1983:929) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1024 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till mönstringslagen (1983:929) och ändringar i lagen

Mönstringslag (1983:929)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:1 om mönstring av sjömän [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:TU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:22
Ändring, SFS 1984:827
Rubrik: Förordning (1984:827) om ikraftträdande av mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1988:55
Rubrik: Lag (1988:55) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:993
Rubrik: Lag (1989:993) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 4, 28 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:22, bet. 1989/90:TU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:63
Ändring, SFS 1994:1024
Rubrik: Lag (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1024
Ändring, SFS 1995:1086
Rubrik: Lag (1995:1086) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1996‑05‑30
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1086
Ändring, SFS 2002:455
Rubrik: Lag (2002:455) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2002‑06‑30
Förarbeten: prop. 2001/02:108 Vissa frågor om sjömäns vilotid (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33
CELEX-nr: 31999L0063 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:371
Rubrik: Lag (2003:371) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2003‑07‑21
Förarbeten: prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2007:94
Rubrik: Lag (2007:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑04‑01
Ändring, SFS 2008:1365
Rubrik: Lag (2008:1365) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 14, 20, 22, 24, 27 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1559
Rubrik: Lag (2010:1559) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ny 31 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:94
Rubrik: Lag (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2013‑08‑20
Förarbeten: prop. 2011/12:35 2006 års sjöarbetskonvention (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:133 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL124/2009 s1
CELEX-nr: 32009L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:697
Rubrik: Förordning (2013:697) om ikraftträdande av lagen (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:94
Ändring, SFS 2014:360
Rubrik: Lag (2014:360) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2014‑07‑03
Förarbeten: prop. 2013/14:132 Några sjömansfrågor (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:TU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:229 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL323/2008 s33, EUTL343/2012 s78
CELEX-nr: 32008L0106 [ pdf ], 32012L0035 [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:1087
Rubrik: Lag (2018:1087) om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman