Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

» Läs lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1023 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land och ändringar i lagen

Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1980/81:35 om internordiska konkurser [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:41
Ändring, SFS 1983:156
Rubrik: Förordning (1983:156) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft: 1983‑05‑01
Ändring, SFS 1986:182
Rubrik: Förordning (1986:182) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Norge
Ikraft: 1986‑05‑01
Ändring, SFS 1987:676
Rubrik: Lag (1987:676) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1994:1023
Rubrik: Lag (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1023
Ändring, SFS 2005:1049
Rubrik: Lag (2005:1049) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:37 EU:s insolvensreglering (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:93 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL160/2000 s1
CELEX-nr: 32000R1346 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:1019
Rubrik: Lag (2015:1019) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2017:475
Rubrik: Lag (2017:475) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑06‑26
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman