Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

» Läs lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1022 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och ändringar i lagen

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1981‑01‑01
Förarbeten: prop. 1979/80:167 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ändring, SFS 1980:1032
Rubrik: Lag (1980:1032) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ny 6 kap 10 §
Ändring, SFS 1983:57
Rubrik: Lag (1983:57) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1983‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:58
Rubrik: Förordning (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1983:463
Rubrik: Lag (1983:463) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: nuvarande 8, 9, 10 kap betecknas 9, 10, 11 kap; ändr. nya 9 kap 1–3 §§; nytt 8 kap, 9 kap 4–7 §§; omtryck
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:87 om vattenföroreningsavgift [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JoU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:255
Ändring, SFS 1984:269
Rubrik: Förordning (1984:269) om ändring i förordningen (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. av 1983:58
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1985:217
Rubrik: Lag (1985:217) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:1185
Rubrik: Lag (1986:1185) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:54
Rubrik: Lag (1988:54) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1988:437
Rubrik: Lag (1988:437) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §, 8 kap 5–7, 10 §§, 9 kap 1, 3–6 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1143
Rubrik: Lag (1992:1143) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 10 §§, 8 kap 6 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1022
Rubrik: Lag (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1022
Ändring, SFS 1994:1796
Rubrik: Lag (1994:1796) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:52
Rubrik: Lag (1995:52) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:928
Rubrik: Lag (1995:928) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ny 11 kap 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1085
Rubrik: Lag (1995:1085) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §, 10 kap 8 §
Ikraft: 1996‑05‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1085
Ändring, SFS 1996:527
Rubrik: Lag (1996:527) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 1, 3 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. till 7 kap; ny 10 kap 9 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:995
Rubrik: Lag (1996:995) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:219, bet. 1996/97:TU2 Ändringar i fartygssäkerhetslagen m.m., rskr. 1996/97:8, EGTL319/94 s20
CELEX-nr: 394L0057 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:822
Rubrik: Lag (1998:822) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:847
Rubrik: Lag (2000:847) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 2, 3, 7 §§, 6 kap 2 §, rubr. till 3 kap; ny 3 kap 8 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:876
Rubrik: Lag (2001:876) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 10 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 3, 6 §§; nya 7 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:9, EGTL157/1995 s1, EGTL331/1999 s67
CELEX-nr: 31995L0021 [ pdf ], 31999L00097
Ändring, SFS 2001:1294
Rubrik: Lag (2001:1294) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 1, 4, 5, 7 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 2, 2 a, 2 b, 3, 7 §§, 7 kap 4, 5, 5 a, 6, 6 b, 7, 8, 10 §§, 8 kap 2, 3, 9 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 9, 11 kap; nya 1 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 9, 10, 11 §§, 6 kap 2 b, 5 a, 7 a, 11 §§, 7 kap 5 a, 6 b §§, 10 kap, 10, 11 §§, 11 kap 5–17 §§, rubr. närmast före 6 kap 1, 2, 5, 6, 7, 11 §§, 7 kap 1, 3, 4, 11 §§, 11 kap 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2002‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/01:139, bet. 2001/02:MJU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:81
Ändring, SFS 2002:874
Rubrik: Lag (2002:874) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 6 b, 7, 7 a §§; nya 3 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002‑12‑27
Förarbeten: prop. 2001/02:181 Mottagning av avfall i hamnar (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:MJU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:13 EGTL332/2000 s81
CELEX-nr: 32000L0059 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:366
Rubrik: Lag (2003:366) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3, 6 §§, 7 kap 6 a, 7 a, 8, 10 §§, 10 kap 3, 6 §§; ny 7 kap 12 §
Ikraft: 2003‑07‑21
Förarbeten: prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:191, EGTL157/1995 s1, EGTL324/2002 s53, EGTL64/2002 s1
CELEX-nr: 31995L0021 [ pdf ], 32002L0084 [ pdf ], 32002R0417 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:412
Rubrik: Lag (2004:412) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:229, EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1318
Rubrik: Lag (2006:1318) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 10 kap 10 §; ny 10 kap 12 §
Ikraft: 2007‑01‑01
CELEX-nr: 32005L00035
Ändring, SFS 2008:1364
Rubrik: Lag (2008:1364) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 5, 6, 6 a, 6 b §§, 9 kap 1, 2, 4, 6 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:426
Rubrik: Lag (2009:426) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:1228
Rubrik: Lag (2010:1228) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1359
Rubrik: Lag (2010:1359) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 § , 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
CELEX-nr: 32009L0016 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1558
Rubrik: Lag (2010:1558) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2013:327
Rubrik: Lag (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑09‑03
Ändring, SFS 2013:542
Rubrik: Förordning (2013:542) om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2013:327
Ändring, SFS 2014:722
Rubrik: Lag (2014:722) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 10, 11 §§, 11 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:540
Rubrik: Lag (2016:540) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:724
Rubrik: Lag (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑02‑03
Ändring, SFS 2017:1243
Rubrik: Förordning (2017:1243) om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2017:724
Ändring, SFS 2018:790
Rubrik: Lag (2018:790) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1860
Rubrik: Lag (2018:1860) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ändring, SFS 2019:36
Rubrik: Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2019‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman