Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

» Läs lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1021 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1979:377) om registrering av båtar och ändringar i lagen

Lag (1979:377) om registrering av båtar
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1987:774
Rubrik: Lag (1987:774) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 4, 7–9 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:121 om lag om fritidsbåtsregister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KrU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:347
Ändring, SFS 1988:442
Rubrik: Lag (1988:442) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1074
Rubrik: Lag (1990:1074) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:22 om ändring i konkurslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ändring, SFS 1991:309
Rubrik: Lag (1991:309) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1655
Rubrik: Lag (1992:1655) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §§; ny 5 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1021
Rubrik: Lag (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1021
Ändring, SFS 1997:267
Rubrik: Lag (1997:267) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 7 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2001:379
Rubrik: Lag (2001:379) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 §, övergångsbest.; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2001‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:613
Rubrik: Lag (2014:613) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1055
Rubrik: Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 2018‑02‑01
Ändring, SFS 2018:788
Rubrik: Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman