Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1020) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1020) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss

» Läs lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1020 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss och ändringar i lagen

Lag (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
Departement: Justitiedepartementet L3
Upphävd: 1996‑05‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1975:147
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1975:408
Omfattning: ändr. 3, 6, 12, 13, 18 §§
Ändring, SFS 1978:134
Rubrik: Lag (1978:134) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarig- het för oljeskada till sjöss
Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:70 om värdet av vissa beräkningsenheter i guld [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:145
Ändring, SFS 1982:253
Rubrik: Lag (1982:253) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1983:700
Rubrik: Lag (1983:700) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
Omfattning: ändr. 2, 5–7, 9, 13, 14, 18, 22 §§
Ikraft: 1985‑04‑01
Ändring, SFS 1985:67
Rubrik: Förordning (1985:67) om ikraftträdande av lagen (1983:700) om änd- ring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för olje- skada till sjöss
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1983:700
Ikraft: 1985‑04‑01
Ändring, SFS 1994:1020
Rubrik: Lag (1994:1020) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
Omfattning: ändr. 6, 18, 22 §§
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1020
Ändring, SFS 1995:1081
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman