Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1017) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1017) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)

» Läs sjöarbetstidslagen (1970:105) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1017 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till sjöarbetstidslagen (1970:105) och ändringar i lagen

Sjöarbetstidslag (1970:105)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: prop. 1970:29 med förslag till sjöarbetstidslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 2LU 17, rskr 127
Upphävd: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1973:285
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Förarbeten: prop. 1973:40 med förslag till sjömanslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1973:16, rskr 1973:164
Ändring, SFS 1975:729
Omfattning: ändr. 2, 17, 21 §§
Ändring, SFS 1976:586
Rubrik: Lag (1976:586) om ändring sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1980:207
Rubrik: Lag (1980:207) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: upph. 21 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:257
Rubrik: Lag (1982:257) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 16 §§
Ändring, SFS 1988:50
Rubrik: Lag (1988:50) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 3, 17 §§; ny 21 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:991
Rubrik: Lag (1989:991) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 2, 20 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:22, bet. 1989/90:TU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:63
Ändring, SFS 1994:1017
Rubrik: Lag (1994:1017) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1017
Ändring, SFS 1995:929
Rubrik: Lag (1995:929) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1998:958
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman