Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1015) om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1015) om ändring i luftfartslagen (1957:297)

» Läs luftfartslagen (1957:297) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1015 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till luftfartslagen (1957:297) och ändringar i lagen

Luftfartslag (1957:297)
Departement: Näringsdepartementet
Förarbeten: prop. 1957:69 med förslag till luftfartslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1957:28; rskr 1957:310
Upphävd: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 1958:437
Omfattning: ändr. slutbest.
Ändring, SFS 1959:520
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, slutbest.
Ändring, SFS 1960:69
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 9 kap, 15 kap 1 §
Ändring, SFS 1960:573
Omfattning: ikrafttr. av SFS 7 kap, 13 kap 7 §
Ändring, SFS 1961:557
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar
Ändring, SFS 1963:399
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1960:69
Ändring, SFS 1964:211
Omfattning: ändr. 13 kap 1, 2, 6, 12 §§
Ändring, SFS 1967:70
Omfattning: nuvarande 9 kap 31–35 §§ betecknas 9 kap 37–41 §§; ändr. 9 kap 1, 3, 4, 8, 32 §§; nya 9 kap 31–36 §§, rubr. närmast före 9 kap 31 §
Ändring, SFS 1967:71
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 5 §§
Ändring, SFS 1967:73
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1967:70
Ändring, SFS 1967:74
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1967:71
Ändring, SFS 1968:54
Omfattning: ny 1 kap 4 a §
Ändring, SFS 1968:166
Omfattning: ändr. 13 kap 13 §
Ändring, SFS 1969:201
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3 §§, 2 kap 1, 6–8, 10, 12–16 §§, 3 kap 2–5, 7–10 §§, 4 kap 1–6, 8, 9 §§, 5 kap 8 §, 6 kap 1, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16 §§, 7 kap 1, 3, 4, 6, 7 §§, 8 kap 1, 2, 5, 7, 8 §§, 11 kap 1, 9, 11 §§, 12 kap 1 §, 13 kap 7 §, 14 kap 1–4 §§
Ändring, SFS 1970:128
Omfattning: nuvarande 1 kap 4 a § betecknas 1 kap 5 §; ändr. 11 kap 9 §
Förarbeten: prop. 1970:51 med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU28, rskr 134
Ändring, SFS 1970:984
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1970:142 med förslag till förmånsrättslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:L1U80 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 451
Ändring, SFS 1971:616
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §
Ändring, SFS 1972:198
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 6, 8 §§, 3 kap 1 §, 13 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 1 §; nya 1 kap 2 a §, 3 kap 10 a §
Ändring, SFS 1972:210
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ] , rskr 192
Ändring, SFS 1973:1076
Omfattning: ändr. 11 kap. 3, 4 §§
Ändring, SFS 1975:407
Omfattning: ändr. 9 kap 21 §
Ändring, SFS 1975:914
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1076
Ändring, SFS 1976:11
Rubrik: Lag (1976:11) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 2 a, 3 §§, 2 kap 2, 4, 6, 8, 11, 15, 16 §§, 3 kap 1–4, 9, 10 §§, 4 kap 1–5, 8, 9 §§, 5 kap 8, 11 §§, 6 kap 1, 2, 4, 6–9, 11–13, 15, 16 §§, 7 kap 1, 3, 4, 6, 7 §§, 8 kap 1–5, 7 §§, 9 kap 22, 40 §§, 10 kap 2 §, 11 kap 1, 10 §§, 12 kap 2, 4 §§, 13 kap 1, 9 §§, 14 kap 1–4 §§, 15 kap 1–3 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:54 med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:6, rskr 1975/76:116
Ändring, SFS 1976:644
Rubrik: Förordning (1976:644) om ikraftträdande av lagen (1976:11) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:11
Ändring, SFS 1977:276
Rubrik: Lag (1977:276) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1978:132
Rubrik: Lag (1978:132) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 9 kap 22 §
Förarbeten: prop. 1977/78:70 om värdet av vissa beräkningsenheter i guld [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:145
Ändring, SFS 1978:232
Rubrik: Lag (1978:232) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: upph. 11 kap 9 §; ändr. 11 kap 8, 10–13 §§
Ändring, SFS 1979:643
Rubrik: Lag (1979:643) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 8 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 1978/79:27, rskr 1978/79:420
Ändring, SFS 1981:811
Rubrik: Lag (1981:811) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ändring, SFS 1985:133
Rubrik: Lag (1985:133) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 9 kap 22 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:105 om ändring i luftfartslagen (1957:297) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:130
Ändring, SFS 1985:444
Rubrik: Förordning (1985:444) om ikraftträdande av lagen (1985:133) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1985:133
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1986:166
Rubrik: Lag (1986:166) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: upph. 2 kap 6, 7, 13 §§, 6 kap 10 §, 13 kap 7–13 §§, rubr. närmast före 6 kap 10 §; nuvarande 1 kap 5 § betecknas 1 kap 8 §, nuvarande 3 kap 10 a § betecknas 3 kap 11 §; ändr. 1 kap 1–4 §§, 2 kap 1, 3–5, 9–12, 14–16 §§, 3 kap 1–10 §§, 4 kap 1–9 §§, 5 kap 1–4, 5–11 §§, 6 kap 1–9, 11–16 §§, 7 kap, 8 kap 1–4, 5–9 §§, 9–12 kap, 13 kap 1–6 §§, 14 kap 1–4 §§, 15 kap, rubr. till första, andra avd., rubr. till 2–7, 9–11, 13, 14 kap, rubr. närmast före 2 kap 1, 12, 16 §§, 6 kap 4, 9 §§, 9 kap 3, 12, 17, 31, 37 §§; nya 1 kap 5–7 §§, 2 ka p 11 a §, 4 kap 10–28 §§, 5 kap 4 a §, 8 kap 4 a, 4 b §§, 14 kap 5 §, rubr. närmast före 6 kap 8, 11 §§, 13 kap 1, 6 §§; omtryck
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1986:619
Rubrik: Lag (1986:619) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: upph. 9 kap 39 §; ändr. 9 kap 2–13, 15–22, 24, 25, 28, 40, 41 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 1989‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:119 om flygfraktförares ansvar för passagerare och gods [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:294
Ändring, SFS 1986:1105
Rubrik: Lag (1986:1105) om ändring i lagen (1986:166) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 § i 1986:166
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:170 om räddningstjänstlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:FöU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:58
Ändring, SFS 1987:151
Rubrik: Lag (1987:151) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1222
Rubrik: Förordning (1988:1222) om ikraftträdande av lagen (1986:619) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1986:619 såvitt avser luftfart som inte faller under Warszawakonventionen
Ikraft: 1989‑04‑01
Ändring, SFS 1988:1572
Rubrik: Lag (1988:1572) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:36 om ändring i luftfartslagen (1957:297) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:75
Ändring, SFS 1989:997
Rubrik: Lag (1989:997) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 6 kap 13 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:26, bet. 1989/90:TU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:64
Ändring, SFS 1990:713
Rubrik: Lag (1990:713) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: upph. 11 kap 8, 10–13 §§; ändr. 5 kap 8 §, 11 kap 7 §, 13 kap 3 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:104 om undersökning av olyckor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:TU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:265
Ändring, SFS 1991:472
Rubrik: Lag (1991:472) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1993:43
Rubrik: Lag (1993:43) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:995
Rubrik: Lag (1993:995) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: nya 2 kap 2 a §, 7 kap 3 a §
Ikraft: 1993‑09‑01
Ändring, SFS 1993:1006
Rubrik: Förordning (1993:1006) om ikraftträdande av lagen (1993:995) om ändring i luftfartslagen (1957:297) m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:995
Ändring, SFS 1993:1601
Rubrik: Lag (1993:1601) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:43
Ändring, SFS 1993:1686
Rubrik: Lag (1993:1686) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1993:1744
Rubrik: Lag (1993:1744) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: upph. 8 kap 4 a, 4 b §§, 13 kap 3 § 3; nuvarande 13 kap 3 § 4, 5 betecknas 13 kap 3 § 3, 4
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:723
Rubrik: Lag (1994:723) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: upph. 2 kap 2 a §, 7 kap 3 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1015
Rubrik: Lag (1994:1015) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:723
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1015
Ändring, SFS 1994:2086
Rubrik: Lag (1994:2086) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 6 kap 13 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1995:15
Rubrik: Lag (1995:15) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 4 kap 22 §, 14 kap 2 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1363
Rubrik: Lag (1995:1363) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1996‑12‑19 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:16, bet. 1995/96:LU5, rskr. 1995/96:77
Ändring, SFS 1996:14
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1363
Ändring, SFS 1996:1127
Rubrik: Förordning (1996:1127) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:2086
Ändring, SFS 1998:818
Rubrik: Lag (1998:818) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 a §, 3 kap 1 §, 6 kap 5, 8 §§; ny 6 kap 5 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 [ pdf ] 397L0011 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:728
Rubrik: Förordning (2000:728) om ändring i förordningen (1988:1222) om ikraftträdande av lagen (1986:619) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. av ikrafttr.best. till 1988:1222
Ikraft: 2000‑10‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2000:2
Ändring, SFS 2002:1130
Rubrik: Lag (2002:1130) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: upph. 9 kap; nytt 9 kap, ny bil.
Ikraft: 2004‑06‑28
Förarbeten: prop. 2002/03:18 Ersättning vid flygolyckor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:65, EGTL240/1992 s1, EGTL140/2002 s2
CELEX-nr: 31992R2407 [ pdf ], 32002R0889 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:782
Rubrik: Lag (2003:782) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:81
Rubrik: Lag (2004:81) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 2005‑04‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:540
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:1130
Ändring, SFS 2004:605
Rubrik: Lag (2004:605) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 a §
Ikraft: 2004‑07‑21
Ändring, SFS 2004:669
Rubrik: Lag (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: utgår genom 2010:499
Ändring, SFS 2004:1093
Rubrik: Lag (2004:1093) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 8, 10, 11 a, 12, 14 §§, 3 kap 2, 3, 4, 5, 7 §§, 4 kap 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 26 §§, 6 kap 5 a §, 8 kap 8 §, 9 kap 8 §, 12 kap 1 §, 14 kap 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:187
Rubrik: Lag (2005:187) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ny 14 kap 2 a §
Ikraft: 2005‑05‑15
Förarbeten: prop. 2004/05:65 Århuskonventionen (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
CELEX-nr: 32003L0035 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:572
Rubrik: Lag (2005:572) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 a §
Ikraft: 2005‑08‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2006:1395
Rubrik: Lag (2006:1395) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: nuvarande 9 kap 11 § betecknas 9 kap 8 a §, rubr. närmast före 9 kap 11 § sätts närmast före 9 kap 8 a §; ändr. 9 kap 1, den nya 8 a § och 10 kap 2 §, rubr. närmast före 9 kap 9 §; nya 9 kap 11, 12, 13, 14 §§, 10 kap 1 a, 2 a, 2 b §§, rubr. närmast efter 9 kap 1 §, rubr närmast före 9 kap 11, 14 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:3 Ändringar i luftfartslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL240/1992 s 1, EGTL285/1997 s1, EUTL46/2004 s1, EUTL138/2004 s1
CELEX-nr: 31992R2407 [ pdf ], 31997R2027 [ pdf ], 32004R0261 [ pdf ], 32004R0785 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:495
Rubrik: Lag (2007:495) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 11 kap 7 §, rubr. närmast före 11 kap 1 §; nya 11 kap 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 11 kap 8 §
Ikraft: 2007‑07‑01
CELEX-nr: 32003L0042 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:488
Rubrik: Lag (2008:488) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 9 kap 10, 12, 13 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1359
Rubrik: Lag (2008:1359) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 8, 10, 11 a, 12, 14 §§, 3 kap 2, 3, 4, 5, 7 §§, 4 kap 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 26 §§, 6 kap 5 a §, 8 kap 8 §, 9 kap 8, 14 §§, 10 kap 2 a, 2 b §§, 12 kap 1 §, 14 kap 2, 2 a §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:405
Rubrik: Lag (2009:405) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:777
Rubrik: Lag (2009:777) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 4 kap. 26 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:499
Rubrik: Lag (2010:499) om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ändr. 2004:669 utgår
Ändring, SFS 2010:500
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman