Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

» Läs lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1014 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg och ändringar i lagen

Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: rskr 1940:18
Ändring, SFS 1957:290
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:261
Rubrik: Lag (1982:261) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1–3 §§
Ändring, SFS 1991:256
Rubrik: Lag (1991:256) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1418
Rubrik: Lag (1992:1418) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2 Höjd beredskap, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1014
Rubrik: Lag (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1014
Ändring, SFS 1994:1627
Rubrik: Lag (1994:1627) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 2000:851
Rubrik: Lag (2000:851) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman