Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva

» Läs lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1013 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva och ändringar i lagen

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1936:67
Ändring, SFS 1973:1065
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1975:903
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1065
Ändring, SFS 1987:798
Rubrik: Lag (1987:798) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1989:838
Rubrik: Lag (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:838
Ändring, SFS 1991:200
Rubrik: Lag (1991:200) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:200
Ändring, SFS 1994:1013
Rubrik: Lag (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1998:1482
Rubrik: Lag (1998:1482) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2004:85
Rubrik: Lag (2004:85) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑04‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:420
Rubrik: Lag (2004:420) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2016:45
Rubrik: Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2020:1029
Rubrik: Lag (2020:1029) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman