Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1993:1012) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1993:1012) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

» Läs lagen (1927:77) om försäkringsavtal (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1012 :
prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Förarbeten till lagen (1927:77) om försäkringsavtal och ändringar i lagen

Lag (1927:77) om försäkringsavtal
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1927:78
Upphävd: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 1929:79
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1931:283
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1934:38
Omfattning: ändr. 26, 27 §§
Ändring, SFS 1934:266
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1947:467
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1954:245
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1955:84
Omfattning: ändr. 116 §
Ändring, SFS 1955:233
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1955:233
Ändring, SFS 1964:188
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1967:264
Omfattning: ändr. 86, 88 §§
Ändring, SFS 1968:622
Omfattning: ändr. 118, 123 §§
Ändring, SFS 1969:615
Omfattning: ändr. 104 §
Ändring, SFS 1970:854
Omfattning: ändr. 117 §
Förarbeten: prop. 1970:136 med förslag till ackordslag m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU65, rskr 449
Ändring, SFS 1971:880
Omfattning: ändr. 104, 105 §§
Ändring, SFS 1972:219
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 192
Ändring, SFS 1973:1069
Omfattning: ändr. 54, 58, 86–88 §§
Ändring, SFS 1975:248
Omfattning: ändr. 117 §
Förarbeten: prop. 1975:6 om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:91
Ändring, SFS 1975:638
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: prop. 1975:102 med förslag till räntelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:234
Ändring, SFS 1975:907
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1069
Ändring, SFS 1975:1353
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1976:177
Rubrik: Lag (1976:177) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 123 §
Förarbeten: LU 1975/76:11, rskr 1975/76:214
Ändring, SFS 1976:187
Rubrik: Lag (1976:187) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: upph. 34 §; utgår rubr. närmast före 34 §
Ändring, SFS 1978:899
Rubrik: Lag (1978:899) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 58 §
Ändring, SFS 1980:39
Rubrik: Lag (1980:39) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1979/80:9 om konsumentförsäkringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:LU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:127
Ändring, SFS 1981:486
Rubrik: Lag (1981:486) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 104 §
Förarbeten: prop. 1980/81:191 om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:415
Ändring, SFS 1981:803
Rubrik: Lag (1981:803) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 58, 118, 123 §§
Ändring, SFS 1987:692
Rubrik: Lag (1987:692) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 117 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:797
Rubrik: Lag (1987:797) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 104, 105, 122 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1989:1085
Rubrik: Lag (1989:1085) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1990‑02‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:34 om ändringar i försäkringsrörelselagen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:436
Rubrik: Lag (1990:436) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:LU41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:261
Ändring, SFS 1991:498
Rubrik: Lag (1991:498) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1551
Rubrik: Lag (1991:1551) om ändring i lagen(1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: nya 20 a, 100 a §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1991:1990
Rubrik: Lag (1991:1990) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1993:17
Rubrik: Lag (1993:17) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:131
Rubrik: Lag (1993:131) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 103 §
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:646
Rubrik: Lag (1993:646) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ny 97 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:646
Ändring, SFS 1994:336
Rubrik: Lag (1994:336) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 117 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1012
Rubrik: Lag (1993:1012) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 61 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1012
Ändring, SFS 1995:782
Rubrik: Lag (1995:782) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:768
Rubrik: Lag (1996:768) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 117 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:800
Rubrik: Lag (1996:800) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:243
Rubrik: Lag (1997:243) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:688
Rubrik: Lag (1998:688) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1232
Rubrik: Lag (1999:1232) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2005:60
Rubrik: Lag (2005:60) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Omfattning: ändr. 97 a §
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:161, EGTL271/2002 s16
CELEX-nr: 32002L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:104
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman