Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1003) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1003) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

» Läs lagen (1972:820) om skatt på spel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1003 :
prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:FiU24 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m., rskr. 1993/94:416

Förarbeten till lagen (1972:820) om skatt på spel och ändringar i lagen

Lag (1972:820) om skatt på spel
Departement: Finansdepartementet S2
Förarbeten: prop. 1972:128 med förslag om förordning om skatt på spel, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 66, rskr 342
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 1973:319
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: bet. 1973:SkU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:210
Ändring, SFS 1975:145
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 10, 11, 22 §§
Ändring, SFS 1975:987
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: SkU 1975/76:14, rskr 1975/76:34
Ändring, SFS 1977:311
Rubrik: Lag (1977:311) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1978:761
Rubrik: Lag (1978:761) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 4, 6, 10–15, 17, 19 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:20 om förbud mot automatspel, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1978/79:11, rskr 1978/79:45
Ändring, SFS 1982:1016
Rubrik: Lag (1982:1016) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:170 med förslag till lotterilag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:41
Ändring, SFS 1984:157
Rubrik: Lag (1984:157) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: upph. 2, 8, 9, 12–15, 17, 18, 20, 21 §§; ändr. 7, 11, 22 §§; ny 23 §; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1988:841
Rubrik: Lag (1988:841) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:141 om ändring i lotterilagen (1982:1011), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KrU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:391
Ändring, SFS 1988:1571
Rubrik: Lag (1988:1571) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 4, 11, 22 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:28 om ändring i beskattningen av bingospel [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU11, rskr 1988/89:80
Ändring, SFS 1993:473
Rubrik: Lag (1993:473) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 5, 7, 11, 16, 22 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1003
Rubrik: Lag (1994:1003) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 1, 4, 6, 10, 11, 22 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1871
Rubrik: Lag (1994:1871) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1998:291
Rubrik: Lag (1998:291) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 1, 4, 10, 19 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:356
Rubrik: Lag (1999:356) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 1, 4, 10, 19 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KrU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:229
Ändring, SFS 2000:470
Rubrik: Lag (2000:470) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 5, 22 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2002:403
Rubrik: Lag (2002:403) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: upph. 7, 11, 22 §§; ändr. 23 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1306
Rubrik: Lag (2011:1306) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1139
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman