Hem: Teman: Förarbeten:

Lotterilagen (1994:1000)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lotterilagen (1994:1000)

» Läs lotterilagen (1994:1000) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1000 :
prop. 1993/94:182 Ny lotterilag (Civildepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KrU32 Ny lotterilag, rskr. 1993/94:415

Förarbeten till lotterilagen (1994:1000) och ändringar i lagen

Lotterilag (1994:1000)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1993/94:182 Ny lotterilag (Civildepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KrU32, rskr. 1993/94:415
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 1996:860
Rubrik: Lag (1996:860) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:1168
Rubrik: Lag (1996:1168) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 32, 35, 36 §§; ny 24 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:7, bet. 1996/97:KrU2, rskr. 1996/97:41
Ändring, SFS 1998:1475
Rubrik: Lag (1998:1475) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:358
Rubrik: Lag (1999:358) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 54 §§; ny 37 a §
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KrU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:229
Ändring, SFS 2000:1252
Rubrik: Lag (2000:1252) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:270
Rubrik: Lag (2001:270) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2001:1044
Rubrik: Lag (2001:1044) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: upph. 6, 16, 17, 19, 20, 24 a, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37 a §§
Ikraft: 2002‑01‑31
Ändring, SFS 2001:1045
Rubrik: Lag (2001:1045) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: nya 6, 16, 17, 19, 20, 24 a, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37 a §§
Ikraft: 2002‑02‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000) (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KrU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 2001/02:77, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:592
Rubrik: Lag (2002:592) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: upph. 18, 23 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 16, 17, 21, 37, 41, 42, 49 §§; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KrU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:313, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:346
Rubrik: Lag (2003:346) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 16, 38, 54 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KrU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:212
Ändring, SFS 2004:1066
Rubrik: Lag (2004:1066) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 22, 37 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:306
Rubrik: Lag (2005:306) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2007:635
Rubrik: Lag (2007:635) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2007‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1090
Rubrik: Lag (2009:1090) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 6, 24 a, 26, 28, 29, 30, 31, 43, 47, 54 §§, rubr. närmast före 26, 28 §§
Ikraft: 2009‑12‑27
Förarbeten: prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:771
Rubrik: Lag (2010:771) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1258
Rubrik: Lag (2010:1258) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 8, 17, 19, 20, 21, 21 c, 22, 25, 34 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1626
Rubrik: Lag (2010:1626) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 27, 32 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:85
Rubrik: Lag (2012:85) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 6, 40, 42 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1222
Rubrik: Lag (2016:1222) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 10, 21 d, 35, 45 §§, rubr. närmast före 35 §; nya 47 a, 47 b §§, rubr. närmast före 47 a §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:634
Rubrik: Lag (2017:634) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 45, 59 §§, rubr. närmast före 10 §, nya 2 a, 10 a, 48 a, 48 b, 48 c, 48 d, 50 a, 50 b, 50 c, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e, 52 f, 52 g §§
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1138
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman