Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

» Läs lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1984:3 :
prop. 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:135

Förarbeten till lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och ändringar i lagen

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1984‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1986:1260
Rubrik: Lag (1986:1260) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:3
Rubrik: Lag (1987:3) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 1987‑02‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:24 om förbud mot nya kärnkraftsreaktorer m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:98
Ändring, SFS 1988:223
Rubrik: Lag (1988:223) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:88 om ny strålskyddslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:234
Ändring, SFS 1989:323
Rubrik: Lag (1989:323) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.16), 1988/89:NU25, rskr 1988/89:273
Ändring, SFS 1990:238
Rubrik: Lag (1990:238) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 9 §; nya 30 §, rubr. närmast före 30 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.16), bet. 1989/90:JoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:196
Ändring, SFS 1992:1536
Rubrik: Lag (1992:1536) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29 §§; nya 2 a, 5 a, 5 b, 25 a §§; omtryck
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:107
Rubrik: Lag (1993:107) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1993:420
Rubrik: Lag (1993:420) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:720
Rubrik: Lag (1994:720) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2061
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:720
Ändring, SFS 1995:875
Rubrik: Lag (1995:875) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 18, 27 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1321
Rubrik: Lag (1997:1321) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:827
Rubrik: Lag (1998:827) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 385L0337 [ pdf ] 397L0011 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1706
Rubrik: Lag (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 2000:141
Rubrik: Lag (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 17, 25 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2000‑05‑16
Ändring, SFS 2000:169
Rubrik: Förordning (2000:169) om ikraftträdande av lagen (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2000:141
Ändring, SFS 2000:1240
Rubrik: Lag (2000:1240) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:441
Rubrik: Lag (2001:441) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2006:339
Rubrik: Lag (2006:339) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: upph. 6 §; ändring 4, 5, 8, 10, 25 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:648
Rubrik: Lag (2006:648) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 13, 15, 27 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32005R0302 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:328
Rubrik: Lag (2009:328) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 7, 27 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2009‑06‑01
Förarbeten: prop. 2008/09:121 Transporter av radioaktivt avfall, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:FöU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:222 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL337/2006 s21, EGTL315/1999 s1, EUTL54/2005 s1
CELEX-nr: 31999R2587 [ pdf ], 32005R0302 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:796
Rubrik: Lag (2009:796) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:946
Rubrik: Lag (2010:946) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:947
Rubrik: Lag (2010:947) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:948
Rubrik: Lag (2010:948) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 5 a, 5 b, 8 a, 10, 13, 14, 25 §§; nya 5 c, 10 a, 10 b, 10 c, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:973
Rubrik: Lag (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 8 a, 25 §§; ny 14 a §
Ändring, SFS 2014:141
Rubrik: Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 5 b, 5 c §§; nya 5 d, 5 e, 5 f, 6 §§
Ikraft: 2014‑05‑01
CELEX-nr: 32011L0070 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:575
Rubrik: Lag (2017:575) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 10, 10 a, 10 b, 11, 12, 13, 19, 20, 25 §§; nya 3 a, 16 a §§
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:576
Rubrik: Lag (2017:576) om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 25 § i 2010:973
Ändring, SFS 2017:960
Rubrik: Lag (2017:960) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 c, 5 e §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1067
Rubrik: Lag (2017:1067) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:397
Rubrik: Lag (2018:397) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5 b, 10 a §§
Ikraft: 2018‑06‑01
Ändring, SFS 2018:398
Rubrik: Lag (2018:398) om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr 3 § i 1998:1706
Ändring, SFS 2018:1415
Rubrik: Lag (2018:1415) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2020:685
Rubrik: Lag (2020:685) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §; nya 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l §§, 14 b §, rubr. närmast före 5 j, 14 b §
Ikraft: 2020‑11‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman