Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:9) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:9) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning

» Läs lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:9 :
prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:101

Förarbeten till lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning och ändringar i lagen

Lag (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning
Departement: Finansdepartementet S1
Upphävd: 1994‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:304
Rubrik: Lag (1981:304) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: bet. 1980/81:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1980/81:47, rskr 1980/81:234
Ändring, SFS 1981:1155
Rubrik: Lag (1981:1155) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:9
Rubrik: Lag (1982:9) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investerings- avdrag för inventarieanskaffning
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf ], rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1983:315
Rubrik: Lag (1983:315) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1983‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:103
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman