Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:89) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:89) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

» Läs lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:89 :
prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153

Förarbeten till lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och ändringar i lagen

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1975‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1976:595
Rubrik: Lag (1976:595) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Omfattning: ändr. 2, 14 §§
Ikraft: 1977‑01‑01
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:89
Rubrik: Lag (1982:89) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Omfattning: ändr. 8, 13 §§
Ikraft: 1982‑04‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1994:1687
Rubrik: Lag (1994:1687) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman