Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:84) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:84) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

» Läs lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:84 :
prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153

Förarbeten till lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter och ändringar i lagen

Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1936‑07‑01
Förarbeten: rskr 1936:332
Ändring, SFS 1974:360
Rubrik: Lag (1974:360) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1974‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:780
Rubrik: Lag (1981:780) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1982‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1982:84
Rubrik: Lag (1982:84) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1982‑04‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1991:859
Rubrik: Lag (1991:859) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:878
Rubrik: Förordning (1991:878) om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:859
Ändring, SFS 2006:678
Rubrik: Lag (2006:678) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1296
Rubrik: Lag (2011:1296) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman