Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:83) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:83) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande

» Läs lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:83 :
prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153

Förarbeten till lagen (1914:45) om kommission och ändringar i lagen

Lag (1914:45) om kommission
Departement: Justitiedepartementet L2
Upphävd: 2009‑10‑01
Ändring, SFS 1921:237
Omfattning: ändr. 37 §
Ändring, SFS 1971:200
Omfattning: ändr. 86 §
Ändring, SFS 1974:219
Omfattning: ändr. 1, 27–29, 46, 50–52, 68–71, 73, 86, 87 §§; ny 86 a §
Ändring, SFS 1975:247
Omfattning: ändr. 47, 55 §§
Förarbeten: prop. 1975:6 om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:91
Ändring, SFS 1976:127
Rubrik: Lag (1976:127) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975:104 med förslag till ny bokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:15, rskr 1975/76:205
Ändring, SFS 1976:582
Rubrik: Lag (1976:582) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 86 §
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:83
Rubrik: Lag (1982:83) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 86 §
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1989:835
Rubrik: Lag (1989:835) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:835
Ändring, SFS 1990:934
Rubrik: Lag (1990:934) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 56 §; ny 56 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:300
Ändring, SFS 1991:197
Rubrik: Lag (1991:197) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:352
Rubrik: Lag (1991:352) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Omfattning: upph. 3, 4 kap, kap.indeln., rubr. till 1, 2 kap; ändr. författningsrubr, 27 §, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:63 om handelsagentur [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU25, rskr 1990/91:220
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:197
Ändring, SFS 1994:1011
Rubrik: Lag (1994:1011) om ändring i lagen (1914:45) om kommission
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1011
Ändring, SFS 1996:187
Rubrik: Lag (1996:187) om ändring i lagen (1914:45) om kommission
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1998:1480
Rubrik: Lag (1998:1480) om ändring i lagen (1914:45) om kommission
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2009:865
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman