Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall

» Läs lagen (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:60 :
bet. 1981/82:SkU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:131

Förarbeten till lagen (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall och ändringar i lagen

Lag (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: bet. 1981/82:SkU28 [ pdf ], rskr 1981/82:131
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman