Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:6) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:6) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst

» Läs lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:6 :
prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:101

Förarbeten till lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst och ändringar i lagen

Lag (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: rskr 1951:357
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1957:61
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ändring, SFS 1962:193
Omfattning: ändr. 2–4, 8 §§, anvisn. till 1, 3 §§; ny anvisn. till 2 §
Ändring, SFS 1966:216
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §
Ändring, SFS 1966:728
Omfattning: ändr. 3 § 3 mom
Ändring, SFS 1967:97
Omfattning: ändr. 3 § 3 mom, anvisn. till 3 §
Ändring, SFS 1967:634
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1967:751
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Ändring, SFS 1968:611
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Ändring, SFS 1970:908
Omfattning: ändr. 2 §, anvisn. till 1 § 1 p; ny anvisn. till 1 § 3 p
Ändring, SFS 1971:411
Omfattning: ändr. 4, 6–9 §§
Ändring, SFS 1972:744
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom anvisn. till 2 §
Ändring, SFS 1974:860
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 10 §§, anvisn. till 1 §
Ändring, SFS 1976:71
Rubrik: Lag (1976:71) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:346
Rubrik: Lag (1976:346) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstsskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 2, 4 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:180 om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:63, rskr 1975/76:389
Ändring, SFS 1977:43
Rubrik: Lag (1977:43) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 3 §
Förarbeten: prop. 1976/77:50 om ändrade beskattningsregler för vissa ersättningar vid personskada [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:19, rskr 1976/77:110
Ändring, SFS 1978:317
Rubrik: Lag (1978:317) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 4, 6, 8, 9 §§; nya anvisn. till 4 §
Förarbeten: prop. 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:55, rskr 1977/78:362
Ändring, SFS 1978:946
Rubrik: Lag (1978:946) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:89
Ändring, SFS 1978:973
Rubrik: Lag (1978:973) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Förarbeten: bet. 1978/79:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:86
Ändring, SFS 1979:173
Rubrik: Lag (1979:173) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 4, 6–9 §§, anvisn. till 4 §
Ändring, SFS 1979:616
Rubrik: Lag (1979:616) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 3, 4 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:389
Ändring, SFS 1980:999
Rubrik: Lag (1980:999) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 2 §, 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §
Ändring, SFS 1981:297
Rubrik: Lag (1981:297) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: nuvarande 3 § 3, 4 mom betecknas 3 § 4, 5 mom; ändr. 3 § 1, 2 mom, nya 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 2, 3 §§; nytt 3 § 3 mom
Ändring, SFS 1982:6
Rubrik: Lag (1982:6) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1983:314
Rubrik: Lag (1983:314) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 1 §
Ikraft: 1983‑06‑01
Ändring, SFS 1983:445
Rubrik: Lag (1983:445) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9 §§, 2, 3 p anvisn. till 1 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:1062
Rubrik: Lag (1984:1062) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1986:511
Rubrik: Lag (1986:511) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: upph. p 3 anvisn. till 1 §; ändr. p 2 anvisn. till 1 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:40; rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1292
Rubrik: Lag (1986:1292) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§, anvisn. till 4 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:150
Rubrik: Lag (1987:150) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. anvisn. till 3 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1990:343
Rubrik: Lag (1990:343) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: upph. 6, 9, 10 §§; ändr. 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1431
Rubrik: Lag (1990:1431) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1–3, 7 §§, 1, 2 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 2, 3 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:896
Rubrik: Lag (1993:896) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1545
Rubrik: Lag (1993:1545) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:511
Rubrik: Lag (1997:511) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:1667
Rubrik: Lag (1998:1667) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1151
Rubrik: Lag (1999:1151) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 1 §
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:65
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman