Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:592) om ändring i högskolelagen (1977:218)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:592) om ändring i högskolelagen (1977:218)

» Läs högskolelagen (1977:218) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:592 :
prop. 1981/82:89 om kommunal högskoleutbildning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:UbU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:248

Förarbeten till högskolelagen (1977:218) och ändringar i lagen

Högskolelag (1977:218)
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:59 om utbildning och forskning inom högskolan m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:UbU20 [ pdf ], rskr 1976/77:246
Upphävd: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1978:494
Rubrik: Lag (1978:494) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 18 §, övergångsbest.
Förarbeten: prop. 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79 [ pdf ] (bil. 12 s. 400), bet. 1977/78:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:338
Ändring, SFS 1979:446
Rubrik: Lag (1979:446) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 11, 16, 23, 24 §§
Ändring, SFS 1980:1099
Rubrik: Lag (1980:1099) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: prop. 1980/81:40 om ändring i 31 § högskolelagen (1977:218) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:UbU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:128
Ändring, SFS 1981:652
Rubrik: Lag (1981:652) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: prop. 1980/81:97 om skolforskning och personalutveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:UbU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:385
Ändring, SFS 1981:1117
Rubrik: Lag (1981:1117) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 32 §
Ändring, SFS 1982:389
Rubrik: Lag (1982:389) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 10 §; ny 9 a §
Ändring, SFS 1982:592
Rubrik: Lag (1982:592) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: prop. 1981/82:89 om kommunal högskoleutbildning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:UbU20 [ pdf ], rskr 1981/82:248
Ändring, SFS 1983:15
Rubrik: Lag (1983:15) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ny 36 a §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:27 om obligatoriskt medlemskap i studerandesammanslutningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:UbU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:62
Ändring, SFS 1983:345
Rubrik: Lag (1983:345) om ändring i lagen (1980:1099) om ändring i högskolelagen (1977:218)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1980:1099
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 [ pdf ] (bil. 10 s. 396), bet. 1982/83:UbU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:270
Ändring, SFS 1984:13
Rubrik: Lag (1984:13) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)
Omfattning: upph. 32 §; ändr. 16, 21, 23, 31 §§; nya 24 a, 24 b §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:52 om vissa högskoleorganisatoriska frågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:UbU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:114
Ändring, SFS 1985:969
Rubrik: Lag (1985:969) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ny 36 b §
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1987:201
Rubrik: Lag (1987:201) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: nya 10 a, 34 a §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 10 p.D 10), bet. 1986/87:UbU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:155, rskr 1986/87:157
Ändring, SFS 1987:992
Rubrik: Lag (1987:992) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: upph. 28–31 §§, rubr. närmast före 27 §; ändr. 17, 18, 23 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:127 om fortsatt decentralisering inom högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:UbU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:1
Ändring, SFS 1990:640
Rubrik: Lag (1990:640) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ny 36 c §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:90 om forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (avsnitt 17 s.196), bet. 1989/90:UbU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:328
Ändring, SFS 1991:518
Rubrik: Lag (1991:518) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 34, 34 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1683
Rubrik: Lag (1991:1683) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 15, 19, 20, 22, 34, 35, 36 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1962
Rubrik: Lag (1991:1962) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:264
Rubrik: Lag (1992:264) om ändring i högskole- lagen (1977:218)
Omfattning: upph. 27 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.D), 1991/92:UbU18, rskr 1991/92:195
Ändring, SFS 1992:1434
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman