Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

» Läs förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1982:56.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Departement: Justitiedepartementet DOM
Upphävd: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 1982:844
Rubrik: Förordning (1982:844) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1982:997
Rubrik: Förordning (1982:997) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1983:8
Rubrik: Förordning (1983:8) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1983‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:469
Rubrik: Förordning (1983:469) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1983‑06‑15
Ändring, SFS 1983:829
Rubrik: Förordning (1983:829) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1983‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:238
Rubrik: Förordning (1984:238) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1984‑06‑13 överg.best.
Ändring, SFS 1984:776
Rubrik: Förordning (1984:776) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1984‑11‑14
Ändring, SFS 1985:2
Rubrik: Förordning (1985:2) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1985‑01‑30
Ändring, SFS 1985:230
Rubrik: Förordning (1985:230) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1985‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1985:727
Rubrik: Förordning (1985:727) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1985‑10‑09
Ändring, SFS 1985:830
Rubrik: Förordning (1985:830) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1985‑12‑04
Ändring, SFS 1986:106
Rubrik: Förordning (1986:106) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑04‑02
Ändring, SFS 1986:676
Rubrik: Förordning (1986:676) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑09‑03
Ändring, SFS 1986:702
Rubrik: Förordning (1986:702) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑10‑15
Ändring, SFS 1987:16
Rubrik: Förordning (1987:16) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1987‑02‑11
Ändring, SFS 1987:93
Rubrik: Förordning (1987:93) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1987‑05‑06
Ändring, SFS 1987:848
Rubrik: Förordning (1987:848) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1987‑09‑09
Ändring, SFS 1987:903
Rubrik: Förordning (1987:903) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1987‑11‑04
Ändring, SFS 1987:1111
Rubrik: Förordning (1987:1111) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1988‑02‑10
Ändring, SFS 1988:271
Rubrik: Förordning (1988:271) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1988‑06‑08
Ändring, SFS 1988:1007
Rubrik: Förordning (1988:1007) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1988‑10‑19 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1431
Rubrik: Förordning (1988:1431) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑01‑18
Ändring, SFS 1989:50
Rubrik: Förordning (1989:50) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑03‑08
Ändring, SFS 1989:140
Rubrik: Förordning (1989:140) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑06‑07
Ändring, SFS 1989:714
Rubrik: Förordning (1989:714) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑09‑27
Ändring, SFS 1989:800
Rubrik: Förordning (1989:800) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑11‑22
Ändring, SFS 1990:16
Rubrik: Förordning (1990:16) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1990‑03‑07
Ändring, SFS 1990:174
Rubrik: Förordning (1990:174) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1990‑06‑06
Ändring, SFS 1990:892
Rubrik: Förordning (1990:892) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1990‑09‑26
Ändring, SFS 1991:21
Rubrik: Förordning (1991:21) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑02‑27
Ändring, SFS 1991:128
Rubrik: Förordning (1991:128) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑05‑15
Ändring, SFS 1991:1204
Rubrik: Förordning (1991:1204) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑09‑25
Ändring, SFS 1991:1383
Rubrik: Förordning (1991:1383) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑11‑27
Ändring, SFS 1992:38
Rubrik: Förordning (1992:38) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1992‑02‑26
Ändring, SFS 1992:267
Rubrik: Förordning (1992:267) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1992‑06‑03
Ändring, SFS 1992:1015
Rubrik: Förordning (1992:1015) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1992‑11‑25
Ändring, SFS 1993:105
Rubrik: Förordning (1993:105) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1993‑03‑24
Ändring, SFS 1993:317
Rubrik: Förordning (1993:317) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1993‑06‑02
Ändring, SFS 1993:1039
Rubrik: Förordning (1993:1039) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1993‑09‑22
Ändring, SFS 1993:1215
Rubrik: Förordning (1993:1215) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1993‑12‑01
Ändring, SFS 1994:44
Rubrik: Förordning (1994:44) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑03‑02 överg.best.
Ändring, SFS 1994:453
Rubrik: Förordning (1994:453) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑06‑08 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1345
Rubrik: Förordning (1994:1345) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑11‑30
Ändring, SFS 1995:163
Rubrik: Förordning (1995:163) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1995‑03‑01
Ändring, SFS 1995:366
Rubrik: Förordning (1995:366) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1995‑05‑03
Ändring, SFS 1995:1045
Rubrik: Förordning (1995:1045) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1995‑09‑27
Ändring, SFS 2000:308
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman