Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:545) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:545) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder

» Läs lagen (1978:428) om aktiesparfonder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:545 :
prop. 1981/82:116 om ändring i aktiefondslagen (1974:931) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU43 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:433

Förarbeten till lagen (1978:428) om aktiesparfonder och ändringar i lagen

Lag (1978:428) om aktiesparfonder
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: prop. 1977/78:165 om värdesäkert lönsparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FiU 1977/78:37, rskr 1977/78:346
Upphävd: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:1001
Rubrik: Lag (1980:1001) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder
Omfattning: ändr. 1 §; nya 9–12 §§, rubr. närmast före nya 9 §
Förarbeten: prop. 1980/81:45 med förslag till ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FiU 1980/81:12, rskr 1980/81:74
Ändring, SFS 1982:545
Rubrik: Lag (1982:545) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:116 om ändring i aktiefondslagen (1974:931) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU43 [ pdf ], rskr 1981/82:433
Ändring, SFS 1983:892
Rubrik: Lag (1983:892) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder
Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 11 §§
Ikraft: 1984‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:30 om allemanssparandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:32
Ändring, SFS 1990:1115
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman