Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:538) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:538) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

» Läs förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:538 :
Jfr prop. 1981/82:169 med förslag till åtgärder för att främja övergång från hyresrätt till bostadsrätt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:CU41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:364

Ändringar i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

Förordning (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:66 om lån för underhåll av hyreshus [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:6, rskr 1978/79:114
Upphävd: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:1069
Rubrik: Förordning (1980:1069) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:538
Rubrik: Förordning (1982:538) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1988:311
Rubrik: Förordning (1988:311) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 13, 16, 18, 19 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.13 s.26), bet. 1987/88:BoU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:232
Ändring, SFS 1989:580
Rubrik: Förordning (1989:580) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:864
Rubrik: Förordning (1989:864) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1929
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman