Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:512) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:512) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel

» Läs lagen (1975:985) om tillfällig handel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:512 :
prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] bil. 14, bet. 1981/82:NU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:268

Förarbeten till lagen (1975:985) om tillfällig handel och ändringar i lagen

Lag (1975:985) om tillfällig handel
Departement: Civildepartementet MA
Förarbeten: prop. 1975:52 med förslag till lag om tillfällig handel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1975/76:3, rskr 1975/76:32
Upphävd: 1991‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:1363
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:18 om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975/76:24, rskr 1975/76:121
Ändring, SFS 1978:767
Rubrik: Lag (1978:767) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 9 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:186 med förslag till lag om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1978/79:3, rskr 1978/79:33
Ändring, SFS 1982:512
Rubrik: Lag (1982:512) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel
Omfattning: ändr. 6, 11 §§
Ändring, SFS 1983:648
Rubrik: Lag (1983:648) om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 [ pdf ] bil. 5, bet. 1982/83:NU54 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:402
Ändring, SFS 1990:1183
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman