Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

» Läs förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:505 :
Jfr prop. 1981/82:128 om vissa musikfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360

Ändringar i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:128 om vissa musikfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Upphävd: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 1989:970
Rubrik: Förordning (1989:970) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1454
Rubrik: Förordning (1993:1454) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1359
Rubrik: Förordning (2000:1359) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2001‑01‑15
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2003:1117
Rubrik: Förordning (2003:1117) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1262
Rubrik: Förordning (2004:1262) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
Omfattning: upph. 8 a §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2012:516
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman