Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1982:485) om ändring i gruvlagen (1974:342)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1982:485) om ändring i gruvlagen (1974:342)

» Läs gruvlagen (1974:342) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:485 :
prop. 1981/82:99 om mineralpolitik – förslag till vissa åtgärder inom mineralområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:430

Förarbeten till gruvlagen (1974:342) och ändringar i lagen

Gruvlag (1974:342)
Departement: Industridepartementet
Förarbeten: prop. 1974:32 med förslag till gruvlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1974:39, rskr 1974:276
Upphävd: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:892
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5, 6, 8 §§, 4 kap 8, 30 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 6, 8 §§, 9 kap 4 §, 10 kap 7 §, 12 kap 3, 4 §§; ny 11 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1974:146 med förslag till lag om vissa mineralfyndigheter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1974:59, rskr 1974:397
Ändring, SFS 1975:663
Omfattning: ändr. 4 kap 33 §
Förarbeten: prop. 1975:102 med förslag till räntelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:234
Ändring, SFS 1975:746
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ändring, SFS 1977:708
Rubrik: Lag (1977:708) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §, 4 kap 17 §, 8 kap 4 §
Ändring, SFS 1980:221
Rubrik: Lag (1980:221) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: upph. 11 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]:, bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:863
Rubrik: Lag (1981:863) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: ändr. 4 kap 36 §, 11 kap 2 §
Förarbeten: prop. 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:485
Rubrik: Lag (1982:485) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 3 kap 5 §, 4 kap 40 §, 6 kap 4, 5, 11, 12 §§, 10 kap 10 §, 11 kap 1 §, 12 kap 1–3 §§
Ändring, SFS 1982:627
Rubrik: Lag (1982:627) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 8 §, 9 kap 4 §
Ändring, SFS 1985:623
Rubrik: Lag (1985:623) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:363
Ändring, SFS 1987:156
Rubrik: Lag (1987:156) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: upph. 14 kap 3 §; ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:809
Rubrik: Lag (1987:809) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1991:45
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1991:866
Rubrik: Lag (1991:866) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:866
Ändring, SFS 1991:1892
Rubrik: Lag (1991:1892) om ändring i gruvlagen (1974:342)
Omfattning: upph. 1 kap 8 §; ändr. 2 kap 8 §, 9 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman