Hem: Teman: Förarbeten:

Dataförordning (1982:480)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Dataförordning (1982:480)

» Läs dataförordning (1982:480) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1982:480.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i dataförordning (1982:480)

Dataförordning (1982:480)
Departement: Justitiedepartementet L6
Upphävd: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1985:730
Rubrik: Förordning (1985:730) om ändring i dataförordningen (1982:480)
Omfattning: nya 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1985‑10‑01
Ändring, SFS 1989:254
Rubrik: Förordning (1989:254) om ändring i dataförordningen (1982:480)
Omfattning: nuvarande 3–11 §§ betecknas 7–15 §§; ändr. 1, 2, nya 8–10 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 3–6 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1991:1507
Rubrik: Förordning (1991:1507) om ändring i dataförordningen (1982:480)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1055
Rubrik: Förordning (1992:1055) om ändring i dataförordningen (1982:480)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1581
Rubrik: Förordning (1993:1581) om ändring i dataförordningen (1982:480)
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1581
Ändring, SFS 1994:1487
Rubrik: Förordning (1994:1487) om ändring i dataförordningen (1982:480)
Omfattning: upph. 8, 11 §§; ändr. 7, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:768
Rubrik: Förordning (1995:768) om ändring i dataförordningen (1982:480)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1191
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman