Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:48) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:48) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

» Läs förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:48 :
Jfr prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2 p. 2), bet. 1981/82:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:50

Ändringar i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Förordning (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:95 om den kommunala ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1978/79:FiU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:335
Upphävd: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1980:494
Rubrik: Förordning (1980:494) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 [ pdf ] bil. 8, SfU 1979/80:13, rskr 1979/80:200
Ändring, SFS 1981:160
Rubrik: Förordning (1981:160) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 4, bet. 1980/81:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:84
Ändring, SFS 1981:395
Rubrik: Förordning (1981:395) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] (bil. 8 p. B 6 s. 59–60), bet. 1980/81:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:226
Ändring, SFS 1981:1179
Rubrik: Förordning (1981:1179) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2 p. 3), bet. 1981/82:SfU4 [ pdf ], rskr 1981/82:50
Ändring, SFS 1982:48
Rubrik: Förordning (1982:48) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2 p. 2), bet. 1981/82:SfU4 [ pdf ], rskr 1981/82:50
Ändring, SFS 1987:877
Rubrik: Förordning (1987:877) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:410
Rubrik: Förordning (1989:410) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:1043
Rubrik: Förordning (1989:1043) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:781
Rubrik: Förordning (1990:781) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1268
Rubrik: Förordning (1990:1268) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1740
Rubrik: Förordning (1992:1740) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1289
Rubrik: Förordning (1993:1289) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1193
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman