Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1982:474) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1982:474) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga

» Läs förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1982:474 :
Jfr prop. 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2 s. 156), bet. 1981/82:FöU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:374

Ändringar i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga

Förordning (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1978:175
Rubrik: Förordning (1978:175) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1982:474
Rubrik: Förordning (1982:474) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ändring, SFS 1983:457
Rubrik: Förordning (1983:457) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:115 om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:FöU11 [ pdf ], rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1983:1068
Rubrik: Förordning (1983:1068) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:384
Rubrik: Förordning (1984:384) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 6), bet. 1983/84:FöU15 [ pdf ], rskr 1983/84:219
Ändring, SFS 1986:1052
Rubrik: Förordning (1986:1052) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2, 7, 10, 11, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1301
Rubrik: Förordning (1987:1301) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1988‑01‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1989:458
Rubrik: Förordning (1989:458) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:905
Rubrik: Förordning (1989:905) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1991:25
Rubrik: Förordning (1991:25) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 2, 19 §§
Ikraft: 1991‑02‑01
Ändring, SFS 1991:84
Rubrik: Förordning (1991:84) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991‑03‑01
Ändring, SFS 1991:457
Rubrik: Förordning (1991:457) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1494
Rubrik: Förordning (1991:1494) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:527
Rubrik: Förordning (1992:527) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:138
Rubrik: Förordning (1993:138) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1993:182
Rubrik: Förordning (1993:182) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 7, 16 §§
Ikraft: 1993‑05‑01
Ändring, SFS 1993:256
Rubrik: Förordning (1993:256) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:374
Rubrik: Förordning (1993:374) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 10, 11, 19 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5 s.33), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1994:50
Rubrik: Förordning (1994:50) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1211
Rubrik: Förordning (1994:1211) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1994‑09‑15
Ändring, SFS 1995:239
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman